Strony regionalne

Uchwał‚y Zarządu Krajowego

Uchwała nr 67/260/2010 Zarządu Krajowego Platformy z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie dokonania wiążącej wykładni Statutu oraz uchwały Rady Krajowej PO

Uchwała nr 14/2012 Zarządu Krajowego Platformy z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Platformy Obywatelskiej RP

Uchwała nr 15/2012 Zarządu Krajowego Platformy z dnia 13 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji opłacenia składek członkowskich w strukturach Platformy Obywatelskiej RP

Uchwała nr 2/2013 Zarządu Krajowego Platformy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zwołania Konwencji Krajowej Platformy

Uchwała Nr 2/2014 Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej RP z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zasad wyłaniania i zatwierdzania kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Uchawała nr 17/2014 Zarządu Krajowego PO RP z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu oraz formy dokonywania zawiadomień w strukturach Platformy Obywatelskiej RP

Uchwała nr 18/2014 Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej RP z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji członkowskiej

Uchwała nr 19/2014 Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej RP z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zasad wyłaniania i zatwierdzania kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do samorządu terytorialnego w 2014 r.

Uchwała nr 22/2014 Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej RP z dnia 2 lipca 2014 roku w spr. zmiany Uchwały nr 19/2014 w spr. zasad wyłaniania i zatwierdzania kandydatów do samorządu terytorialnego w 2014 r.

Uchwała Nr 11/2015 Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej RP z dnia 09 lipca 2015 roku w sprawie zasad wyłaniania i zatwierdzania kandydatów do Sejmu RP i Senatu RP w wyborach w 2015 roku wraz z załącznikiem nr 1 (zgłoszenie kandydata PO RP)