Strony regionalne

Uchwały Krajowej Konwencji

Uchwała KK 1_2_2013 w sprawie przyjęcia nowego Statutu

Uchwała KK 2_2_2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania RK i ZK

Uchwała KK 3_2_2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania KSK

Uchwała KK 4_2_2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania KKR

Uchwała KK 5_2_2013 w sprawie udzielenia absolutorium ZK

Uchwała KK 6_2_2013 w sprawie wzmocnienia dotychczasowych form wsparcia przedsiębiorców

Uchwała KK 7_2_2013 w sprawie budżetów obywatelskich służących umacnianiu demokracji lokalnej